Latest Updates

Ziarah Qubur Merupakan Keharusan (Fardlu) Bagi Seorang Muslim

Ibnu Hazm El-Andalusi merupakan seorang ulama kenamaan yang beraliran (Madzhab) Dhahiri dari Andalusia yang hidup pada kurun ke 5 Hijriyah. Nama lengkap beliau adalah Abu Muhammad ‘Ali bin Ahmad bin Sa’id bin Hazm al-Andalusi al-Qurthubi adh-Dahiri. 

Mengetahui khazanah Islam sangatlah menarik jika disertai sikap toleran terhadap pemikiran lainnya termasuk mengetahui pemikiran Madzhab Dhahiri terhadap ziarah Qubur. Termaktub didalam salah satu kkitab beliau yakni al-Muhalla bil-Atsar sebagai berikut :

[مسألة زيارة القبور]
600 - مسألة ونستحب زيارة القبور، وهو فرض ولو مرة ولا بأس بأن يزور المسلم قبر حميمه المشرك، والرجال والنساء سواء؟ لما روينا من طريق مسلم: نا أبو بكر بن أبي شيبة نا محمد بن فضيل عن أبي سنان هو ضرار بن مرة، عن محارب بن دثار عن ابن بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها» . ومن طريق مسلم: نا أبو بكر بن أبي شيبة نا محمد بن عبيد عن يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة قال «زار النبي - صلى الله عليه وسلم - قبر أمه فبكى وأبكى من حوله، فقال: استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يؤذن لي، واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي، فزوروا القبور فإنها تذكر الموت» وقد صح عن أم المؤمنين، وابن عمر، وغيرهما: زيارة القبور؟ وروي عن عمر النهي من ذلك، ولم يصح


[Ziarah Qubur]

600 – Sebuah masalah, dan dianjurkan ziarah qubur, adalah hukumnya fardlu, walaupun hanya satu kali, serta tidaklah mengapa seorang muslim menziarahi qubur temannya yang musyrik, baik laki-laki maupun wanita sama saja ? berdasarkan apa yang telah kami riwayatkan dari jalur Muslim, Rasulullah shallallahu ‘alayhi wa sallam bersabda : 

“Dulu aku melarang ziarah qubur, maka sekarang berziarahlah kalian”

Juga dari jalur Muslim, dari Abu Hurairah, ia berkata : 

“Rasulullah shallallahu ‘alayhi wa sallam menziarahi qubur ibundanya, kemudian beliau menangis maka menangislah orang-orang disekitarnya, kemudian beliau bersabda : aku meminta kepada Rabb-ku untuk mendo’akan ibundaku namun tidak ada idzin bagiku, dan aku meminta izin untuk menziarahi qubur ibundaku maka aku di izinkan, maka hendaknya kalian berziarah qubur sebab itu mengingatkan akan kematian”.

Dan sungguh sah dari Ummul Mukminin dan Ibnu ‘Umar serta yang lainnya tentang ziarah qubur, sedangkan diriwayatkan dari Umar tentang pelarangan hal itu, itu tidak sah.
Media Islam

Thariqat Sarkubiyah

NU Online