Latest Updates

Download Kitab المتشددون منهجهم ومناقشة أهم قضاياهم karya Syaikh Ali Jumu'ah

Kitab al-Mutasyaddidun Manhajuhum- Syeikh Ali Jum'ah

Salah satu fitnah yang terbesar dalam umat Islam saat ini adalah fitnah kaum wahabi yang kini lebih di kenal dengan salafi. Para ulama menyatakan bahwa mereka merupakan kaum khawarij zaman ini. Ciri-ciri mereka adalah suka dan dengan mudahnya memvonis golongan lain sebagai pelaku bid’ah, kurafat, syirik dan sesat dan bahkan tak segan-segan menghalalkan darah kaum muslimin dengan terlebih dahulu mengkafirkan mereka. Mereka tidak menghargai khilafiyah para ulama dalam masalah fiqih, bahkan mereka juga tidak menghargai ulama-ulama terdahulu kecuali ulama panutan mereka saja yang ternyata hidup bukan di awal zaman Islam.

Dalam hal aqidah, mereka lebih dekat kepada kaum mujassimah yang menisbahkan sifat-sifat makhluk kepada Allah hanya karena berpegang kepada dhahir nash saja. Mereka juga mencela kaum muslimin yang lain yang berpegang kepada hadits-hadits dhaif dalam masalah-masalah fadhail a’mal, namun mereka sendiri malah berpegang kepada hadits-hadits dhaif dalam masalag aqidah.

Banyak ulama yang telah mengarag kitab menerangkan keburukan dan menolak fitnah mereka. Diantara ulama yang menuliskan kitab khusus tentang topik ini adalah Syeikh Ali Jum’ah, mantan Mufti Negri Mesir. Beliau merupakan salah satu murid dari Musnid Dunya Syeikh Yasin al-Fadani, ulama tekenal asal Padang yang tinggal di Makkah. Kitab tersebut adalah al-Mutasyaddidun Manhajuhum wa Munaqasyah ahammi Qadhayahum.

Beberapa masalah yang Syeikh Ali Jumah dalam kitab ini adalah pengertian Salafiyah, beberapa masalah yang sering menjadi bahan perbincangan dengan kaum salafi seperti Mazhab Asya’irah, mengikuti mazhab empat, bid’ah, tawasol, shalat dalam mesjid yang ada kuburan di dalammnya, tabarok, perayaan maulid Nabi, safar untuk ziarah kubur Nabi, keadaan ayah bunda Nabi, mengingkari zikir dan wirid, penggunaan buah tasbih. Kitab ini sudah di terjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan judul Menjawab Dakwah Kaum Salafi yang di terbitkan oleh Penerbit Bina Aswaja. Bagi yang berminat dengan terjemahannya bisa segera menghubungi FB Penerbit Bina Aswaja

Bagi yang berminat dengan file kitab ini silahkan mendonwloadnya di SINI.

http://www.archive.org/download/9jkjmuu/islamicFiles.NeT_AlMoTaShaDdidoN.pdf

Media Islam

Thariqat Sarkubiyah

NU Online